עודד ערן

ספרים של עודד ערן

 
דיקטטורות במאה ה-20 ברית המועצות בתקופת סטלין: משטר טוטליטרי קומוניסטי; יח' 6-5

עודד ערן

ספר מוקלט - ספר מתוך הקורס דיקטטורות במאה ה-20 העוסק בתיאור המשטר הטוטליטרי בברית המועצות בהנהגתו של סטלין, בניסיון להבהיר את מבנהו, את שיטת הפעולה שלו, את היקף חדירתו למארג החברתי ואת האידאולוגיה שסיפקה צידוק לקיומו....

הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה   שנה: 2009   אורך: 06:31:28   קריינות: איילת טריאסט