פרופ' אלן רוזנטל, נואית גבע

ספרים של פרופ' אלן רוזנטל, נואית גבע

 
אמנות התיעוד החזותי - יצירת סרטי תעודה לטלוויזיה

פרופ' אלן רוזנטל, נואית גבע

ספר מוקלט - הספר דן באופן סיקור המציאות בסרטי תעודה המשודרים בטלוויזיה, ולהעניק את הכלים הבסיסיים הנחוצים ליצירת סרטי תעודה וכתבות תעודה לשידור בטלוויזיה, עם דגש מיוחד על הנעשה בתחום זה בישראל....

הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה   שנה: 2003   אורך: 11:50:37   קריינות: יגאל זקס