פרופ' בנימין נויברגר

ספרים של פרופ' בנימין נויברגר

 
ג'נוסייד (רצח עם) יח' 8 - רואנדה 1994 - רצח-עם בארץ אלף הגבעות

פרופ' בנימין נויברגר

ספר מוקלט - ספר בסדרת ספרים העוסקת בנושא גנוסייד (במסגרת קורס בשם זה באוניברסיטה הפתוחה). הספר עוסק ברצח-העם שהתחולל ברואנדה בשנת 1994. במהלך מאה ימים נרצחו כמיליון בני אדם. לא זו בלבד שאנשים רצחו את בני עמם, את שכניהם, את חבריהם, את משפחותיהם, אלא...

הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה   שנה: 2005   אורך: 07:07:53   קריינות: אביבה גר

דיקטטורות במאה ה-20 איטליה הפשיסטית, יחידות 2-1

פרופ' בנימין נויברגר

ספר מוקלט - המודל הפשיסטי שצמח באיטליה חשוב להבנת המאה ה- 20 בשל היותו מודל חיקוי לתנועות ולמשטרים רבים, ואולי גם כדי להבין את הסכנות האורבות למשטרים הדמוקרטיים המאה ה- 21. הספר איטליה הפשיסטית פותח בסקירה היסטורית-חברתית של איחוד איטליה, ומתאר את...

הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה   שנה: 2009   אורך: 08:30:48   קריינות: איילת טריאסט

דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית רעיונות, הקשרים, משטרים, דמוקרטיות; כרך ראשוןן: יח' 3-1

פרופ' בנימין נויברגר

ספר מוקלט - ספר מתוך הקורס דמוקרטיות ודיקטטורות המציג גישות שונות להגדרת הדמוקרטיה ומאפייניה ודן בסוגיות הבסיסיות הכרוכות בתפיסת הדמוקרטיה ובמרכיביה המוסכמים והשנויים במחלוקת, כפי שהן משתקפות במשטרים הדמוקרטיים של המאה העשרים. בכרך זה נבחנות גישות...

הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה   שנה: 2009   אורך: 12:50:57   קריינות: איילת טריאסט