פרופ' בנימין נויברגר (כתיבה), ד"ר אמירה גלבלום (עריכה מדעית), חדוה ארליך (עריכה ותרגום)

לינקים מהירים

הודעת מערכת

ספרים מוקלטים - איתך בכל מקום

שימוש בכרטיס מתנה רכישת כרטיס מתנה

סופרים פופולרים

ספרים של פרופ' בנימין נויברגר (כתיבה), ד"ר אמירה גלבלום (עריכה מדעית), חדוה ארליך (עריכה ותרגום)

 
דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית דיקטטורות; כרך שני: יח' 6-4

פרופ' בנימין נויברגר (כתיבה), ד"ר אמירה גלבלום (עריכה מדעית), חדוה ארליך (עריכה ותרגום)

ספר מוקלט - ספר מתוך הקורס דמוקרטיות ודיקטטורות העוסק בניתוח המשטרים הטוטליטריים הפשיסטיים, הקומוניסטיים והפונדמנטליסטיים ובתוך כך בוחן הן את האידאולוגיה והן את הפרקטיקה שלהם, וכן סוגיות כמו חודרנות המשטר, מאפייני המפלגה והמנהיג, שיטות התעמולה...

הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה   שנה: 2009   אורך: 08:49:02   קריינות: איילת טריאסט