iCast

ספרים של iCast

 
פרקי אבות

iCast

ספר קולי - "פרקי אבות:פרקי אבות - הוא שמה של המסכת התשיעית בסדר נזיקין במשנה. בניגוד לשאר מסכתות המשנה העוסקות בדינים ובהלכות, עוסקת מסכת זו בענייני מוסר, מידות טובות ודרך ארץ. כל ישראלי שיקרא בה יזהה תוך שניות מספר שרוב רובה מוכרת לו, שהרי...

הוצאה לאור: iCast   שנה: 2014   אורך: 50:51   קריינות: משה שרון

הגדה של פסח

iCast

ספר אודיו – הגדה של פסח:הַגָּדָה שֶׁל פֶּסַח‏ היא קובץ מדרשים, מזמורי תהילים, דברי חז"ל, ברכות, תפילות ופיוטים, שנוצר כדי לאומרו בליל הסדר - הלילה הראשון של חג הפסח מסביב לסעודת החג, על מנת לצאת ידי חובת מצוות "והגדת לבנך"...

הוצאה לאור: iCast   שנה: 2014   אורך: 54:15   קריינות: משה שרון