ג'נוסייד (רצח עם) יח' 7 - גרמניה הנאצית והצוענים, ד"ר גלעד מרגלית

ג'נוסייד (רצח עם)  יח' 7 - גרמניה הנאצית והצוענים

ג'נוסייד (רצח עם) יח' 7 - גרמניה הנאצית והצוענים

ד"ר גלעד מרגלית

מחיר: 50 ₪
הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה
שנה:
2007
אורך:
06:29:15
קריינים: אביבה גר
קטגוריות: האוניברסיטה הפתוחה

ספרים חדשים

ספר מוקלט - ספר בסדרת ספרים העוסקת בנושא גנוסייד (במסגרת קורס בשם זה באוניברסיטה הפתוחה).
הספר סוקר את התפתחות הצוענים כקבוצה אתנית ייחודית מאז שלהי ימי הביניים ועד התקופה הנאצית, ואת מדיניות הנאצית כלפי הצוענים בגרמניה ובמדינות אירופה הכבושות. הוא עוסק בשאלה אם רדיפת הצוענים היא אכן גנוסייד, ודן בסוגיות של מודעות לגנוסייד, הכחשתו וההכרה בו וביחס המורכב של ישראל והיהודים כלפי רצח העם הצועני. הגנוסייד הצועני ראוי לדיון מעמיק מאחר שהוא מלמד רבות על תופעת הגנוסייד בכללה, על תהליכי בחירת הקורבן ועל תדמיתם של מיעוטים הנהפכים לקורבנות.
הוספה למשאלות