דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית רעיונות, הקשרים, משטרים, דמוקרטיות; כרך ראשוןן: יח' 3-1, פרופ' בנימין נויברגר

דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית  רעיונות, הקשרים, משטרים, דמוקרטיות; כרך ראשוןן: יח' 3-1

דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית רעיונות, הקשרים, משטרים, דמוקרטיות; כרך ראשוןן: יח' 3-1

פרופ' בנימין נויברגר

מחיר: 50 ₪
הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה
שנה:
2009
אורך:
12:50:57
קריינים: איילת טריאסט
קטגוריות: האוניברסיטה הפתוחה

עוד מאותו סופר

ספרים חדשים

ספר מוקלט - ספר מתוך הקורס דמוקרטיות ודיקטטורות המציג גישות שונות להגדרת הדמוקרטיה ומאפייניה ודן בסוגיות הבסיסיות הכרוכות בתפיסת הדמוקרטיה ובמרכיביה המוסכמים והשנויים במחלוקת, כפי שהן משתקפות במשטרים הדמוקרטיים של המאה העשרים. בכרך זה נבחנות גישות תאורטיות שונות, מתוארים סוגים של משטרים ומועלות סוגיות יסוד שהדמוקרטיה המודרנית נדרשת להן, ובהן ומעמד המיעוטים, הקשר בין דת ומדינה ושיטות הבחירות.
הוספה למשאלות