החוויה התאטרונית, ד"ר הייזנר זמירה, חזקיה קרין

החוויה התאטרונית

החוויה התאטרונית

ד"ר הייזנר זמירה, חזקיה קרין

מחיר: 50 ₪
הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה
שנה:
2005
אורך:
23:47:16
קריינים: אורנה כץ; עפרון אטקין
קטגוריות: האוניברסיטה הפתוחה

ספרים חדשים

ספר מוקלט - התיאטרון – "המקום שממנו רואים"– הוא גם המקום שאנו נראים בו. הספר מתחקה אחר
טיבה של החוויה התאטרונית באמצעות בחינת מגוון הגורמים המעצבים אותה בתרבות
האנושית ובתאטרון - גורמים אסתטיים, רגשיים, אינטלקטואליים וחברתיים. מוקנים בו
מושגי יסוד בדרמה ובתאטרון, מוארות בו תופעות מרכזיות, מוצגים זרמים ואסכולות
בתולדות התאטרון המערבי ובביקורת התרבות ונסקרים השינויים שחלו במוסכמות
התאטרון והחברה במהלך ההיסטוריה.
כל אלה מלווים בהדגמות נרחבות מתוך מחזות מופת שהפכו אבני דרך בתרבות
המערבית. מהתקופה הקלסית ועד המאה העשרים ואחת. בתוך כך מתוודע הקורא לכל
אחד ממחז הצג יותר ות מופת אלה על ייחודו ומורכבותו כטקסט דרמטי הניתן למימוש בהצגה.
הנושאים מומחשים בעזרת שפע של תמונות נדירות המנציחות הפקות נבחרות של
מחזות מופת אלה על הבמה הישראלית. זהו התאטרון – אמנות רבת פנים, שנוטלים בה
חלק יוצרים רבים, הן על הבמה הן מאחורי הקלעים.
שוחרי תאטרון, תרבות ואמנות מוזמנים להצטרף למסע מרתק זה בזמן ובמרחב, מסע
בעקבות החוויה התאטרונית, המעניק אופק, זוויות ראייה וכלים לניתוח מחזות והצגות
בהקשר אנושי רחב.
הצג פחות
הוספה למשאלות