זיכרונותיה של רופאה, ד״ר פרומה גורביץ׳

זיכרונותיה של רופאה

זיכרונותיה של רופאה

ד״ר פרומה גורביץ׳

ספרים חדשים

ספר קולי - ״זיכרונותיה של רופאה״ מאת ד״ר פרומה גורביץ׳:
ד"ר פרומה גורביץ', לבית בראודה, מעלה בספרה זכרונות מימי לימודיה בשנות המהפכה ומלחמת האזרחים ברוסיה, ומתארת את פעולתה כרופאה בעיירה ליטאית, בתקופה בין שתי מלחמות העולם. כן משתקפות שנות האימים בגיטו קובנה. מאמציה להצלת בנותיה ומאבקה – לאחר השואה – לעליית בני המשפחה הניצולים לארץ ישראל. היא זכתה לעלות בשנת ה-70 לחייה ומוסיפה גם בארץ ללמוד ולהשתלם בהישגי הרפואה ולהגיש עזרה לילדים ולחברים של קיבוץ לוחמי הגטאות, ביתה.
ד"ר גורביץ' מקדישה מזמנה וממרצה לטיפוח קשריה עם אנשי ליטא חסידי אומות העולם, שהצילו בחיר הצג יותר וף נפשם אותה ואת בנותיה; היא דאגה גם להתקשר עם כמה מאות מעולי ליטא, שניצלו הודות להסתכנותם של ליטאים-נוצרים, וקראה להם לבל ישכחו את חובם כלפי מציליהם. בסיועו של "איגוד עולי ליטא" נשלחו חבילות, מתנות ומכתבי הוקרה לחסידי אומות עולם אלה.
אחרי משפט-לנינגראד פתחה ד"ר גורביץ' בחליפת-מכתבים עם רבים מבין אסירי ציון ומסורבי עליה בברית המועצות, שלחה להם מילונים, אלבומים וחומר-מידע על החיים בארץ. בסתיו 1978 החלה להעלות את זכרונותיה על הכתב.
הצג פחות
הוספה למשאלות