חביב, רובי נמדר

חביב

חביב

רובי נמדר

ספרים חדשים

ספר קולי - "חביב" מאת רובי נמדר:
הקלטה זאת בוצעה באולפן הספריה המרכזית לעיוורים, כבדי ראיה ומוגבלים, נתניה ישראל, בחודש נובמבר 2015, כל הזכויות שמורות לה בלבד.
"חביב צלע על רגלו הקצרה, גורר בקושי את הנעל הכבדה, מנתר עם כל צעד כמו ציפור מגושמת - - מלאך ה' צבאות הולך מימינו ומשמאלו, מלפניו ומאחוריו, שומר את צעדיו של חביבאל משיח ה'. בעוברם במחלקת הירקות האדימו הלחיים הירוקות של התפוחים החמוצים. השומים היבשים נבטו פתאום ותולעי חיים ירוקות ודקות התפתלו ופרצו אל מחוץ לקליפה הלבנה. מלפפונים זעו חרישית בארגזים והבשלים שבהם התפקעו בקול נפץ דקיק." בקובץ "חביב", שזיכה אותו הצג יותר בפרס מפעלות ירושלים לספרות 1998, משמיע רובי (ראובן) מנדר שני קולות עיקריים: זה המנסה להעיר את המשיח ולקשור בינו לבין חיי היומיום, וזה המדבר על עולמות סגורים ומורכבים שבמרכזם המיניות הגברית. הצג פחות
הוספה למשאלות