ג'נוסייד (רצח עם) יחידה 10 - טיהורים פוליטיים ואתניים בבריה''מ, ד"ר אלק ד' אפשטיין

ג'נוסייד (רצח עם)  יחידה 10 - טיהורים פוליטיים ואתניים בבריה''מ

ג'נוסייד (רצח עם) יחידה 10 - טיהורים פוליטיים ואתניים בבריה''מ

ד"ר אלק ד' אפשטיין

מחיר: 50 ₪
הוצאה לאור: האוניברסיטה הפתוחה
שנה:
2007
אורך:
09:26:24
קריינים: אביבה גר
קטגוריות: האוניברסיטה הפתוחה

ספרים חדשים

ספר מוקלט - מהפכת אוקטובר 1917 ביקשה להחריב מן היסוד את האימפריה הרוסית מוכת הניצול והעוני, ולכונן תחתיה אוטופיה קומוניסטית של שוויון, אחווה ושגשוג מודרני. 36 שנים אחר כך, עם מותו של סטלין ב- 1953, קורבנות רבים כבר נרצחו בשמה של אותה מהפכה, אימפריה חדשה השתרעה על מרחבי ענק והאוטופיה הנכספת עדיין לא נראתה באופק.
ידיעות על רצחנותו של המשטר הקומוניסטי בברית המועצות התחילו להגיע אל המערב כבר בשנות החמישים של המאה ה- 20 ואולי אף לפני כן. בשנים האחרונות החלו להתפרסם בהדרגה מחקרים החושפים את פשעי המשטר הקומוניסטי ואת גורלם הנורא של קורבנותיו. ספר זה הוא אחד הראשונים בעברית המציג את פשעיו של המשט הצג יותר ר בשנים 1953-1918.
אף שהייתה הטיה אתנית לא מבוטלת בבחירתם של עשרות מיליוני הקורבנות, הרי במקרה הסובייטי השמדת האוכלוסיות נומקה על בסיס זהותן הפוליטית - היותן מתנגדות לכאורה למשטר ולמהפכה. מאפיין ייחודי זה מנע שנים ארוכות ניסיונות של השוואה בין המקרה הסובייטי למקרי ג'נוסייד אחרים. הטבעתו של המונח פוליטיסייד הייתה אחד האופנים המרכזיים להתמודד עם קושי זה. ספר זה בוחן בשיטתיות את היסודות המשותפים שבין התופעות ומאתגר את הקורא לחשוב מחדש על הדינמיקה שבבסיס השמדת אוכלוסין.
הצג פחות
הוספה למשאלות