קהלת, שלמה המלך

קהלת

קהלת

שלמה המלך

מחיר: 35 ₪
הוצאה לאור: iCast
שנה:
2014
אורך:
32:34
קריינים: משה שרון
קטגוריות: יהדות

עוד מאותו סופר

ספרים חדשים

ספר קולי - "קהלת" מאת שלמה המלך:
מְגִלַּ‏ת קֹ‏הֶ‏לֶ‏ת היא ספר בקובץ חמש מגילות שבחטיבת ה"כתובים" בתנ"ך. נכתבה ע"י שלמה המלך בזמן בית המקדש הראשון. הספר הוא אוסף של פתגמים, דברי חכמה, עצות מעשיות לחיים ואזהרות מדרך חיים לא נכונה. המחבר בוחן איזו דרך בחיים מספקת משמעות ונצחיות למעשי האדם, ושולל מספר דרכים בזו אחר זו, ולכאורה טוען לחוסר משמעות שהרי "אין חדש תחת השמש" והכל הבל הבלים", עד שהוא מגיע לבסוף למסקנתו כי יראת שמים היא הדרך הנכונה: "סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם".
הוספה למשאלות