רחל בלובשטיין (רחל המשוררת) - שירים, רחל בלובשטיין

רחל בלובשטיין (רחל המשוררת) - שירים

רחל בלובשטיין (רחל המשוררת) - שירים

רחל בלובשטיין

ספרים חדשים

רחל בלובשטיין (1931-1890), "רחל המשוררת", נולדה בסראטוב שברוסיה ובגיל חמש-עשרה החלה לכתוב שירה ברוסית. בנעוריה התקרבה לציונות, ובגיל שמונה-עשרה באה לביקור בארץ ישראל עם אחותה, ונשארה לחיות בה. בלובשטיין התעניינה בחקלאות ועברה ל"חוות העלמות" שליד הכנרת. ב-1913 נסעה לצרפת ללמוד אגרונומיה. במלחמת העולם הראשונה היתה ברוסיה ועסקה שם בהוראה. ב-1919 חזרה לפלשתינה והתיישבה בדגניה, אך כבר באותה שנה התפרצה מחלת השחפת שלקתה בה ברוסיה, והיא נאלצה לעזוב. בשנות המחלה נדדה בארץ ואז כתבה את רוב שיריה, שהתפרסמו ב"דבר" וזכו לאהדה רבה. ב-1927 התפרסם ספר שיריה הראשון "ספיח" וב-1930 "מנגד". שנה לאחר מותה התפרסם הצג יותר ספרה "נבו". רבים משיריה הולחנו. הצג פחות
הוספה למשאלות