היה הייתם שני קופים, דויד גרוסמן

ספר מוקלט - "היה הייתם שני קופים" מאת דויד גרוסמן:
הקופיף תפס ביד של גידי וצוח צויחות קטנות...

"כאילו שהוא מכיר אותך" לחש אבא מהענף שממול.

"זה בדיוק מה שחשבתי" ענה גידי.

"אולי הוא באמת מכיר אותך" אמר אבא.

והנה, הקופיף נענע בשמחה בשתי אזניו הקטנות.

"ראית?" התפלא גידי, " הוא אומר שכן! אבל מאיפה?"

קניה מהירה

קניית הספר תתבצע באמצעות PayPal
חברת הסליקה המאובטחת בעולם