Technion
 
קיבלת ספר מוקלט לבחירתך להאזנה!
יש למלא את כתובת המייל שלך בטכניון
וקוד הקופון ישלח אליך במייל חוזר.
 
 
 
במקרה והמייל לא הגיע לפנות ל info@icast.co.il

לשאלות אודות השירות
אנא פנו לספריות הטכניון דרך מוקד התמיכה
(ספריה -> שירותים נוספים -> ספרים קוליים )

 

  • בהאזנה ישירה באמצעות חיבור לאינטרנט בסטרימינג ו/או בהורדה
  • עלויות הגלישה הן על הלקוח ולא באחריות אייקאסט
Person Listening